Projektové a inženýrské služby pro vodohospodářské stavby

Provádíme a zajišťujeme

Inženýrská činnost
Inženýrská činnost
 • stanoviska dotčených orgánů a správců sítí
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
Dotační poradenství
Dotační poradenství
 • doporučení nejvhodnějšího dotačního titulu (OPŽP, MZe ČR, Kraje…)
 • zpracování žádosti o dotaci, včetně zajištění příloh a požadovaných dokumentů k žádosti
 • manažerské řízení a administrace projektu
 • zpracování vyhodnocení akce
Dozorování staveb
 • zajištění výkonu technického dozoru investora
 • zajištění kolaudace stavby
Projektová činnost
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební řízení
 • realizační a zadávací dokumentace
 • rozpočty a kalkulace staveb
 • odborné posudky řešení zásobování vodou a čištění odpadních vod
 • pasporty stávajících staveb
 • dokumentace skutečného provedení staveb
Ostatní činnosti
 • zpracování Majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací (MAPE)
 • zpracování Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace (PFO)
 • zpracování statistických a legislativních hlášení
 • zpracování návrhu kalkulace vodného a stočného
 • vyhodnocení kalkulace vodného a stočného dle MZe ČR
 • zpracování provozních řádů vodovodu nebo kanalizace
 • zpracování kanalizačních řádů
 • výkon funkce odborného zástupce
 • odborný technologický dohled na provoz vodovodů a kanalizací

Naše reference

Referenční stavby vodovodů a kanalizací

Realizace staveb - řízení staveb, správce stavby, technický dozor investora
Zobraz/skryj tabulku
Stavba – kanalizace a ČOV/dotační titul Investiční náklady Rok
Projekt Dyje – II.etapa/ OPŽP 689 mil. Kč 2012 - 2013
Jaroměřice – dostavba kanalizace/ OPŽP 52 mil. Kč 2011 - 2012
Kanalizační sběrač AG, Třebíč 28 mil. Kč 2010 - 2012
Kanalizace a ČOV Úsobí/ MZe ČR 67 mil. Kč 2011 - 2013
Kanalizace a ČOV Úsobí/ MZe ČR 67 mil. Kč 2011 - 2013

Projekt Dyje – II.etapa/ OPŽP

689 mil. Kč

2012 - 2013

Jaroměřice – dostavba kanalizace/ OPŽP

52 mil. Kč

2011 - 2012

Kanalizační; sběrač AG, Třebí;č

28 mil. Kč

2010 - 2012

Kanalizace a ČOV Úsobí/ MZe ČR

67 mil. Kč

2011 - 2013

ČOV Studenec/ Kraj Vysočina

3,5 mil.Kč

2012 - 2013

Kanalizace a ČOV Výčapy/ OPŽP

31 mil. Kč

2012 - 2013

Kanalizace a ČOV Pokojovice/OPŽP

15 mil. Kč

2012 - 2014

Dostavba a rekonstrukce kanalizace

Města Brna, tým správce stavby/ OPŽP

1 538 mil. Kč

2012 - 2014

Kanalizace a ČOV Štoky/ MZe ČR

23 mil. Kč

2013 - 2014

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky

1 546 mil. Kč

2014 - 2015

Moravy - II. fáze / OPŽP

Kanalizace a ČOV Třebenice/ OPŽP

42 mil. Kč

2014 – 2015

Kanalizace a ČOV Šebkovice/ OPŽP

49 mil. Kč

2014 – 2015

Kanalizace a ČOV Krhov/ OPŽP

16 mil. Kč

2014 – 2015

Kanalizace a ČOV Dolní Dubňany/ OPŽP

42 mil. Kč

2014 – 2015

Kanalizace a ČOV Petrovice/ OPŽP

35 mil. Kč

2014 – 2015

Kanalizace a ČOV Štěměchy/ OPŽP

24 mil. Kč

2014 – 2015

Kanalizace Račice / OPŽP

12 mil. Kč

2015

Kanalizace a ČOV Zárubice/ OPŽP

15 mil. Kč

2015

Kanalizace a ČOV Chlístov/ OPŽP

25 mil. Kč

2015

Kanalizace a ČOV Čikov a Jasenice/ OPŽP

45 mil. Kč

2015

Kanalizace a ČOV Velký Beranov/ OPŽP

91 mil. Kč

2015

Kanalizace a ČOV Starý; Petřín/MZe ČR

16 mil. Kč

2016 – 2018

ČOV Rudíkov/OPŽP

15 mil. Kč

2017 – 2018

Kanalizace Pocoucov – Budíkovice –

Račerovice/ OPŽP

68 mil. Kč

2017 - 2019

Stavba – vodovod/dotační titul Investiční náklady Rok

Vodovod Popůvky/ MZe ČR

0,8 mil. Kč

2010

Vodovod Studenec/ MZe ČR

8,7 mil. Kč

2010

Vodovod Ořechov/ MZe ČR

 4,8 mil. Kč

2011 – 2012

Vodovod Chlístov/ MZe ČR

 4,5 mil. Kč

2011 – 2013

Vodovod Markvartice u Telče/ Kraj Vysočina

4,0 mil. Kč

2014

Rozšíření vodovodu Valeč/ Kraj Vysočina

 4,3 mil. Kč

2014

Vodovod Rokytnicko, II.etapa/ MZe ČR

18,0 mil. Kč

2015 – 2016

Vodovod Příseka/ OPŽP

18,9 mil. Kč

2016 – 2018       

Stavba – ostatní/dotační titul Investiční náklady Rok

Průzkumné vrty Valeč / OPŽP

0,7 mil. Kč

2014

Průzkumné vrty Hodice / OPŽP

0,4 mil. Kč

2014

Průzkumné vrty Stařeč / OPŽP

0,9 mil. Kč

2014

Průzkumné vrty Bohuslavice / OPŽP

0,6 mil. Kč

2015

Průzkumné vrty Mastník / OPŽP

0,6 mil. Kč

2015

Rekonstrukce vodní nádrže Chlístov/ MZe ČR

1,5 mil. Kč

2016 - 2017

Referenční stavby vodovodů a kanalizací

Příprava staveb – zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, dotační management
Zobraz/skryj tabulku
Kanalizace a ČOV Činnost Rok

Kanalizace Náměšť n.Osl, Červené domky

2011

Kanalizace Sedlec. II.etapa

Dotace Kraj

2011

Rekonstrukce ČOV Valeč

2011

Kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice

Dotace MZe

2012

Odkanalizování místních částí města Třebíče

Dotace OPŽP

2012

Kanalizace a ČOV Okarec

Dotace OPŽP

2012

Kanalizace a ČOV Chlístov

PD a IČ, dotace OPŽP

2012 - 2014

Kanalizace a ČOV Štoky, Pozovice a Smilov

Dotace MZe

2013

Intenzifikace ČOV Třebíč/ OPŽP

2013

Rekonstrukce kanalizace Náměšť/Kraj Vys.

2013

ČOV Čáslavice

RDS

2013

ČOV Římov

RDS

2013

Kanalizace Hybrálec

Dotace MZe

2013

Kanalizace a ČOV Ježená

Dotace MZe

2013     

Kanalizace a ČOV Třebenice/ OPŽP

PD a IČ

2013 – 2014

Kanalizace a ČOV Jasinka/ OPŽP

Dotace OPŽP

2014

Kanalizace a ČOV Chlístov

Dotace MZe

2014

Kanalizace a ČOV Biskupice

Dotace MZe

2014

Kanalizace a ČOV Starý Petřín

Dotace MZe, OPŽP

2015 - 2016

Intenzifikace ČOV Rudíkov

Dotace OPŽP

2015 – 2016

Kanalizace Šebkovice, stoky A-1 a A-1-1

IČ + Dotace OPŽP

2015 – 2016

Modernizace ČOV Lesonice

Dotace OPŽP a Kraj Vysočina

2015 – 2016

ČOV Rudíkov

RDS, dotace OPŽP

2015 – 2017

Kanalizace a ČOV Vícenice

DUR, DSP, dotace OPŽP/MZe

2015 – 2017

ČOV Hartvíkovice

DUR, DSP, dotace OPŽP

2016 – 2018

Kanalizace a ČOV Koněšín

DUR, DSO, dotace OPŽP

2016 – 2018

Kanalizace a ČOV Kojetice

DUR, DSP

2017 – 2018

Kanalizace a ČOV Pavlov

IČ, Dotace OPŽP

2017 - 2018

Vodovody Činnost Rok

Vodovod Rokytnicko, II.etapa

Dotace MZe

2011

Vodovod Stařečsko

Dotace MZe

2011

Vodovod Chlístov

Dotace MZe

2011     

Vodovod Markvartice

Dotace MZe

2011

Vodovod Čechočovice

Dotace MZe

2011

Vodovod Stařeč – Červená Hospoda

Dotace MZe

2011

Vodovod Stařeč – Kracovice

Dotace MZe

2011

Vodovod Mastník

Dotace MZe

2011

Vodovod Rýnarec

Dotace MZe

2013

Vodovod Kamenice

Dotace MZe

2013

Vodovod Valeč

Dotace Kraj Vysočina

2014

Vodovod Veselá

Dotace Kraj Vysočina

2014

Vodovod Brtnice – Příseka

Dotace OPŽP

2015 – 2016

Vodovod Suchá – Beranovec

Dotace OPŽP

2015 – 2016

Vodovod Lesonicko      

DUR, DSP

2017 - 2018